Klimasats-prosjekt

Utnyttelse av energi fra avløpsvann

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN KOMMUNE, VANN OG AVLØP
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Avlyst
Type tiltak: Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: