Klimasats-prosjekt

Utnyttelse av energi fra avløpsvann

Prosjektnavn: Utnyttelse av energi fra avløpsvann
Fylke: Viken (N)
Søker: DRAMMEN KOMMUNE, VANN OG AVLØP
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Energi, Forprosjekt