Klimasats-prosjekt

Utredning av bildelingsordning i sentrum

Prosjektnavn: Utredning av bildelingsordning i sentrum
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner