Klimasats-prosjekt

Utredning av bildelingsordning i sentrum

Fylke: Vestfold
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jul 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: