Klimasats-prosjekt

Utredning av miljøvennlig hurtigbåt Hamar-Gjøvik

Prosjektnavn: Utredning av miljøvennlig hurtigbåt Hamar-Gjøvik
Fylke: Innlandet (N)
Søker: HEDMARK TRAFIKK FKF
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Hurtigbåt og ferger, Sjøtransport