Klimasats-prosjekt

Utredning av miljøvennlig hurtigbåt Hamar-Gjøvik

Fylke: Innlandet
Søker: HEDMARK TRAFIKK FKF
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Hurtigbåt og ferger, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: