Klimasats-prosjekt

Utrulling av Klimapartner til enda fleire fylker

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 535 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn: