Klimasats-prosjekt

Utrulling av Klimapartner til enda fleire fylker

Prosjektnavn: Utrulling av Klimapartner til enda fleire fylker
Fylke: Vestland (N)
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 535 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet