Klimasats-prosjekt

Utslippsfrie drosjer i Møre og Romsdal

Prosjektnavn: Utslippsfrie drosjer i Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Drosjer, Forprosjekt