Klimasats-prosjekt

Utslippsfrie drosjer i Møre og Romsdal

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2019
Type tiltak: Drosjer, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: