Klimasats-prosjekt

Veiledning for borettslag og sameier

Prosjektnavn: Veiledning for borettslag og sameier
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade annet