Klimasats-prosjekt

Veiledning for borettslag og sameier

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2020
Type tiltak: Lade annet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: