Klimasats-prosjekt

Vestfoldkommunens klima- og energinettverk

Fylke: Vestfold
Søker: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2018 - Jan 2019
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: