Klimasats-prosjekt

Videreføring av Klimavennlige menyer

Fylke: Østfold
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 140 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2019
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: