Klimasats-prosjekt

Videreføring av Klimavennlige menyer

Prosjektnavn: Videreføring av Klimavennlige menyer
Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 140 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Mat