Klimasats-prosjekt

Ti elvarebiler

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Avlyst
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: