Klimasats-prosjekt

Ti nye ladepunkter for Råde kommune

Prosjektnavn: Ti nye ladepunkter for Råde kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: RÅDE KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Råde kommune har etablert 10 ladepunkter for kommunale tjenestebiler. Ladepunktene er også gjort tilgjengelig for allmenheten.