Klimasats-prosjekt

Ti nye ladepunkter for Råde kommune

Fylke: Østfold
Søker: RÅDE KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Sep 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Råde kommune har etablert 10 ladepunkter for kommunale tjenestebiler. Ladepunktene er også gjort tilgjengelig for allmenheten.