Klimasats-prosjekt

19 ladepunkter i Gjøvik kommune

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 305 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: