Klimasats-prosjekt

19 ladepunkter i Gjøvik kommune

Prosjektnavn: 19 ladepunkter i Gjøvik kommune
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 305 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler