Klimasats-prosjekt

20 ladestasjoner i Indre Fosen

Fylke: Trøndelag
Søker: INDRE FOSEN KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Indre Fosen kommune har gått til anskaffelse av 20 ladepunkter og lagt til rette for ytterligere 17. 

Resultater

Kommunen har innført nye regler tilknyttet reise- og møtevirksomhet:

 • Møter skal avholdes over nett dersom dette ikke medfører store ulemper.
 • Dersom de ansatte må benytte bil skal kommunal el-bil benyttes. Hvis det er el-bil tilgjengelig får den ansatte ikke kjøregodtgjørelse ved bruk av privat bil.

Erfaringer

 • Ansatte sparer tid tilknyttet reiseregning.
 • Felles bilpool gir effektiv bruk av bilene.
 • Flere får erfaring med å kjøre el-bil og ser at dette kan være et reelt og godt alternativ. 
 • Prosjektet ble dyrere enn anntatt:
  • Hadde ikke regnet med store kostnader tilknyttet anleggsbidrag til nettselskapene. Kommunen måtte forholde seg til to nettselskaper, det gjorde det i tillegg mer arbeidskrevende. 
  • Kommunen hadde ikke tenkt godt nok over hvor fordyrende det var å spre prosjektet på mange ulike lokasjoner. Det ble brukt erfaringstall fra andre kommuner til å beregne kostnaden, dette holdt ikke. 
 • Det oppleves som en suksess å ha ladepunkter godt spredt i hele kommunen.
  Relevante lenker