Klimasats-prosjekt

Fire ladepunkt i tilknytning til VA-anlegg

Fylke: Trøndelag
Søker: OVERHALLA KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: