Klimasats-prosjekt

Fire ladepunkt i tilknytning til VA-anlegg

Prosjektnavn: Fire ladepunkt i tilknytning til VA-anlegg
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: OVERHALLA KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler