Klimasats-prosjekt

Fire ladepunkt i Vestre Slidre kommune

Fylke: Innlandet
Søker: VESTRE SLIDRE KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: