Klimasats-prosjekt

50 nye ladestasjoner Fredrikstad kommune

Fylke: Østfold
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON FOR TEKNISK DRIFT
Tilskudd: 875 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Fredrikstad kommune skal gå til anskaffelse av 50 nye ladepunkter i perioden 2019 og 2020. Disse skal brukes av teknisk sektor og helse sektor.  

Resultater

Kommunen har gått til anskaffelse av 64 nye ladepunkter og oppgradert 25 gamle ladepunkter. Det er planlagt å skifte ut totalt 57 fossildrevne biler med elektriske biler i samme periode. 

Relevante lenker