Klimasats-prosjekt

Åtte semihurtigladepunkter i Ringebu kommune

Fylke: Innlandet
Søker: RINGEBU KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Ringebu skulle etablere åtte ladepunkter og bytte ut minst like mange fossile kommunale tjenestebiler med elbiler. Over 40 prosent av klimagassutslippene i kommunen kommer fra transport, og et sentralt tiltak er å skifte ut samtlige kommunale biler med elbiler.

Dessverre ble prosjektet forsinket, og støtten har derfor blitt frigitt til andre formål.

Relevante lenker