Klimasats-prosjekt

Åtte semihurtigladepunkter i Ringebu kommune

Prosjektnavn: Åtte semihurtigladepunkter i Ringebu kommune
Fylke: Innlandet (N)
Søker: RINGEBU KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Ringebu skulle etablere åtte ladepunkter og bytte ut minst like mange fossile kommunale tjenestebiler med elbiler. Over 40 prosent av klimagassutslippene i kommunen kommer fra transport, og et sentralt tiltak er å skifte ut samtlige kommunale biler med elbiler.

Dessverre ble prosjektet forsinket, og støtten har derfor blitt frigitt til andre formål.

Relevante lenker