Klimasats-prosjekt

Åtte ladepunkter til elbil

Fylke: Telemark
Søker: TOKKE KOMMUNE
Tilskudd: 72 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Avlyst
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: