Klimasats-prosjekt

Åtte ladepunkter til elbil

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TOKKE KOMMUNE
Tilskudd: 72 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jan 0001
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: