Klimasats-prosjekt

83 ladepunkter i Stavanger kommune

Prosjektnavn: 83 ladepunkter i Stavanger kommune
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 830 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler