Klimasats-prosjekt

83 ladepunkter i Stavanger kommune

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 830 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jul 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: