Klimasats-prosjekt

Analyse – begrensninger ved elektrifisering

Fylke: Agder
Søker: MANDAL KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: