Klimasats-prosjekt

Analyse – begrensninger ved elektrifisering

Prosjektnavn: Analyse – begrensninger ved elektrifisering
Fylke: Agder (N)
Søker: MANDAL KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet