Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av elvarebiler til kommunalteknikk

Prosjektnavn: Anskaffelse av elvarebiler til kommunalteknikk
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: LARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy