Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av elvarebiler til kommunalteknikk

Fylke: Vestfold
Søker: LARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Feb 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: