Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av elektriske varebiler 2019–2020

Fylke: Innlandet
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Østre Toten kommune skulle kjøpe 18 nye elektriske kommunale varebiler. Dessverre ble prosjektet avlyst, blant annet fordi elvarebilene kommunen hadde sett på ble for store for parkeringskjelleren.

Relevante lenker