Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av elektriske varebiler 2019–2020

Prosjektnavn: Anskaffelse av elektriske varebiler 2019–2020
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Østre Toten kommune skulle kjøpe 18 nye elektriske kommunale varebiler. Dessverre ble prosjektet avlyst, blant annet fordi elvarebilene kommunen hadde sett på ble for store for parkeringskjelleren.

Relevante lenker