Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av elektriske varebiler

Prosjektnavn: Anskaffelse av elektriske varebiler
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: HARSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Harstad kommune har gått til anskaffelse av seks elektriske varebiler til bruk i kommunal tjeneste.