Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av elektriske varebiler

Fylke: Troms
Søker: HARSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Des 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Harstad kommune har gått til anskaffelse av seks elektriske varebiler til bruk i kommunal tjeneste.