Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av kommunal elvarebil

Fylke: Akershus
Søker: NESODDEN KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Okt 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: