Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av ladepunkter for elektriske biler

Prosjektnavn: Anskaffelse av ladepunkter for elektriske biler
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: NAMSOS KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler