Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av ladepunkter for elektriske biler

Fylke: Trøndelag
Søker: NAMSOS KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: