Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av to kommunale elvarebiler

Fylke: Troms og Finnmark
Søker: NORDREISA KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Sep 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: