Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av to kommunale elvarebiler

Prosjektnavn: Anskaffelse av to kommunale elvarebiler
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: NORDREISA KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy