Klimasats-prosjekt

Anskaffelser med klimaambisjoner, del 1

Fylke: Rogaland
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 1 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Karmøy kommune, sammen med Haugesund og Tysvær, har økt kompetansen om klimakrav i offentlige anskaffelser. De tre kommunene har gått sammen om en prosjektstilling for en klimapådriver i ett år.

Prosjektet ble videreført, og fikk også støtte i 2020.

Miljøkrav til møbler, mat og medisiner

Kommunene har et innkjøpssamarbeid, og har i løpet av prosjektperioden inngått avtaler der de har stit krav til miljø og klima. Dette gjelder rammeavtaler for blant annet multifunksjonsmaskiner, kontorrekvisita, skolemateriell, møbler og renholdsprodukter.

Klimarådgiveren har blant annet bistått med miljøkrav i konkrete anskaffelser av møbler, rådgivende ingeniørtjenester, renholdsmidler, medisinsk forbruksmateriell, matleveranse, avfallshåndtering, konsulenttjenester miljø i bygg, med mer.

Nye rutiner for innkjøp

I løpet av prosjektet har kommunene jobbet med en ny anskaffelsesstrategi. De har også jobbet med kompetanseheving og innføring av nye rutiner i form av maler og veiledere.

Erfaringer fra flere Klimasats-stillinger til innkjøp

Flere andre kommuner har også fått støtte til å jobbe systematisk med klimakrav i anskaffelser. Nedenfor kan du laste ned et notat med erfaringer fra flere kommuner.

Relevante lenker