Klimasats-prosjekt

Anskaffelser med klimaambisjoner

Prosjektnavn: Anskaffelser med klimaambisjoner
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 1 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Anskaffelser

Tre kommuner sammen om klimapådriver for innkjøp

Karmøy kommune, sammen med Haugesund og Tysvær, har fått støtte fra Klimasats til å øke kompetansen om klimakrav i offentlige anskaffelser. De tre kommunene har gått sammen om en prosjektstilling på ett år.

Miljøkrav til møbler, mat og medisiner

Kommunene har et innkjøpssamarbeid som i løpet av prosjektperioden har inngått innkjøpsavtaler hvor det er veldig aktuelt å stille krav til miljø og klima. Dette gjelder rammeavtaler for blant annet multifunksjonsmaskiner, kontorrekvisita, skolemateriell, møbler og renholdsprodukter.

Klimarådgiveren har blant annet bistått med miljøkrav i konkrete anskaffelser av møbler, rådgivende ingeniør-tjenester, renholdsmidler, medisinsk forbruksmateriell, matleveranse, avfallshåndtering, konsulenttjenester miljø i bygg, med mer. Innspill til ny anskaffelsesstrategi, kompetanseheving og innføring av nye rutiner i form av maler, veiledere osv. har også vært viktige aktiviteter. Prosjektleder har også bistått Haugesund og Tysvær. Prosjektleder har nå fått ansvar for handlingsplan for innkjøp (2022). 

Erfaringer fra flere Klimasats-stillinger til innkjøp

Flere andre kommuner har også fått støtte til å jobbe systematisk med klimakrav i anskaffelser. Nedenfor kan du laste ned et notat med erfaringer fra flere kommuner.

Relevante lenker