Hurtigbåtprogrammet

Anskaffelsesprosjekt – utslippsfri hurtigbåt

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 100 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Des 2019 - Sep 2021
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Trøndelag fylkeskommune har fått støtte til etablering av et nasjonalt
anskaffelsesprosjekt for utslippsfrie hurtigbåter. Prosjektet skal utrede mulighetsrommet som ligger i innovative anskaffelser, samt se på ulike eierskapsmodeller og vil ta for seg alle fasene i en anskaffelsesprosess, herunder behovsutredning, markedsdialog, utforming av krav og gjennomføring
av konkurranse, kontraktsform og implementering.