Klimasats-prosjekt

Åtte ladepunkt i Frøya kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: FRØYA KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Sep 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Frøya kommune har etablert åtte ladepunkter for el-biler i kommunal drift. Kommunen har planer for å skifte ut biler i omsorgstjenesten og drift til el-biler de neste 2-4 årene.