Klimasats-prosjekt

Åtte ladepunkt i Frøya kommune

Prosjektnavn: Åtte ladepunkt i Frøya kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: FRØYA KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Frøya kommune har etablert åtte ladepunkter for el-biler i kommunal drift. Kommunen har planer for å skifte ut biler i omsorgstjenesten og drift til el-biler de neste 2-4 årene.