Klimasats-prosjekt

Åtte ladepunkter i Kvinesdal kommune

Prosjektnavn: Åtte ladepunkter i Kvinesdal kommune
Fylke: Agder (N)
Søker: KVINESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 140 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler