Klimasats-prosjekt

Åtte ladepunkter i Kvinesdal kommune

Fylke: Agder
Søker: KVINESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 140 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: