Klimasats-prosjekt

Bærekraftige bydeler med scenariotenking

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Mar 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har utviklet og testet nye metoder og verktøy for å involvere byens innbyggere og næringsliv i utviklingen av fremtidens bærekraftige bydeler.

Ved å involvere befolkningen i aktuelle utbyggingsområder kan kommunen vurdere barrierer og muligheter for planlagte klimatiltak. Bydelene under planlegging er Nyhavna, Sluppen og NTNUs nye campus på Elgeseter.

Bylab, floker og digitale plattformer

På Elgeseter ble det opprettet en bylab som et nytt type møtested. Her kan kommunen, NTNU, studenter og innbyggere møtes for å finne løsninger og utfordringer knyttet til utviklingen av området. Prosjektet har vært en suksess som skal videreføres.

Mobilitetsfloken på Sluppen samlet ansatte og aktører som jobber med samferdsel. Tanken var å løfte blikket og se på mobilitet samlet, og ikke som sykkeltiltak, gåtiltak, bompenger osv.

For Nyhavna ble en digital plattform testet ut som medvirkningsverktøy i høringsperioden for et nytt miljøprogram.

Erfaringer

Prosjektene har ført til bedre samarbeid på tvers i kommunen og med NTNU. Det er også igangsatt arbeid for å se på handlingsrommet kommunen har som planmyndighet når det kommer til klimakrav.

Relevante lenker