Klimasats-prosjekt

Båsmo barneskole – tiltak på byggeplass og energiløsninger

Fylke: Nordland
Søker: RANA KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Jul 2022
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Rana kommune har bygget en ny barneskole med klimavennlige materialer som massivtre og lavkarbonbetong. Kommunen har også redusert utslippene fra byggeplassen ved å bruke utslipps- og fossilfrie løsninger.

Har nesten halvert utslippene

Kommunen har redusert utslippene med 48 prosent, sammenliknet med et referansebygg. Det største utslippskuttet på 495 tonn CO2-ekvivalenter kom fra materialvalg, mens 52 tonn CO2-ekvivalenter ble kuttet ved å ha en fossilfri byggeplass. Se detaljer i klimagassregnskapet under.

God planlegging og jevnlig oppfølging

Kommunen trekker frem at god tid til planlegging i forkant av prosjektet var en viktig suksessfaktor. For å følge opp hadde kommunen månedlige møter med entreprenør, og fikk også månedlige statusrapporter.

Relevante lenker