Klimasats-prosjekt

Bedre kommunikasjon – økt utsortering av matavfall

Fylke: Østfold
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Jun 2021
Type tiltak: Avfall og deponi, Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kommunen har gjennomført en rekke undersøkelser og initiativ for å bedre kommunikasjonen rettet mot befolkningen om kildesortering av matavfall. Kunnskapsgrunnlaget skal brukes til fremtidige spørreundersøkelser og markedsundersøkelser om avfallssortering.