Klimasats-prosjekt

Bedre kommunikasjon – økt utsortering av matavfall

Prosjektnavn: Bedre kommunikasjon – økt utsortering av matavfall
Fylke: Viken (N)
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Mat

Kommunen har gjennomført en rekke undersøkelser og initiativ for å bedre kommunikasjonen rettet mot befolkningen om kildesortering av matavfall. Kunnskapsgrunnlaget skal brukes til fremtidige spørreundersøkelser og markedsundersøkelser om avfallssortering.