Klimasats-prosjekt

Bemannet bolig i klimavennlige materialer

Fylke: Agder
Søker: BIRKENES KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Okt 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Birkenes kommune har utredet klimatiltak ved bygging av en bemannet bolig for voksne og unge med nedsatt funksjonsevne. Kommunen skal bygge fire leiligheter og fellesareal, og prosjektet blir ferdigstilt høsten 2021.

Økte kostnader er en utfordring

Kommunen vurderte muligheten for konstruksjon i krysslim tre og passivhus som energistandard, men siden kostnadene ble for store, gikk de for andre klimatiltak:

  • arealeffektive løsninger
  • miljøvennlige materialer
  • solcelleanlegg
  • sykkelparkering og elbilladere
  • gjenbruks- og ombruksløsninger
  • ombygging og rehabilitering i stedet for nybygg
  • vannbåren varme med bergvarmepumpe
  • vannbåren kjøling/frikjøling
  • varmegjenvinning

Prosjektet har gitt økt kompetanse på klimatiltak i eiendoms- og driftsavdelingen, noe som legger grunnlaget får å bruke massivtre og velge en passivhus energistandard i fremtidige byggeprosjekter. Disse tiltakene vil også blir stadig mer aktuelle, da prisene er på vei ned. 

Relevante lenker