Klimasats-prosjekt

Benterud skoleutvidelse

Prosjektnavn: Benterud skoleutvidelse
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Lørenskog kommune har utredet klimavennlige løsninger for utvidelsen av Benterud skole og idrettsbygg.

Materialer som gir 40 prosent redusert klimafotavtrykk

Sammenliknet med referansebygg, vil skolebygget ha en klimagassreduksjon på totalt 40 prosent, og idrettsbygget en reduksjon på 33 prosent. 

Å bruke lavkarbonbetong klasse A, er det mest effektive tiltaket for å redusere klimagassutslippene. Det er også lagt til grunn høye grader av resirkulerte materialer i analysen.

Klimatiltakene som er foreslått for bærekonstruksjonene er:

  • lavkarbonbetong klasse A på all betong
  • 40 prosent resirkulert bindemiddel i betong i hulldekkene
  • 100 prosent resirkulert stål i all armering
  • 15 prosent resirkulert stål i kaldvalsede hulprofiler
  • 80 prosent resirkulert stål i resterende stålprofiler
Relevante lenker