Klimasats-prosjekt

Benterud skoleutvidelse

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Apr 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lørenskog kommune har utredet klimavennlige løsninger for utvidelsen av Benterud skole og idrettsbygg.

Materialer som gir 40 prosent redusert klimafotavtrykk

Sammenliknet med referansebygg, vil skolebygget ha en klimagassreduksjon på totalt 40 prosent, og idrettsbygget en reduksjon på 33 prosent. 

Å bruke lavkarbonbetong klasse A, er det mest effektive tiltaket for å redusere klimagassutslippene. Det er også lagt til grunn høye grader av resirkulerte materialer i analysen.

Klimatiltakene som er foreslått for bærekonstruksjonene er:

  • lavkarbonbetong klasse A på all betong
  • 40 prosent resirkulert bindemiddel i betong i hulldekkene
  • 100 prosent resirkulert stål i all armering
  • 15 prosent resirkulert stål i kaldvalsede hulprofiler
  • 80 prosent resirkulert stål i resterende stålprofiler
Relevante lenker