Klimasats-prosjekt

Berekraftige transportløysingar i verdsarvkommunen

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stranda kommune vil styrke klimahensynet i areal- og transportplanleggingen. Kommunen har særlig sett på de to av de største utslippskildene i kommunen, sjøfart og veitrafikk.

Mindre klimagassutslipp i verdensarvfjorder

Stranda kommune har ansvar for å forvalte et fjordlandksap med verdensarvstatus. Samtidig må kommunen legge til rette for innbyggerne og et stadig voksende reiseliv.

Fra 1. januar 2020 ble det satt skjerpede krav til å redusere utslipp i verdensarvfjordene. Det er også meldt om et mulig krav om nullutslipp fra 2026.

Videre arbeid med teknologiske løsninger

Kommunen har ikke trukket noen konklusjoner fra prosjektet i 2022, men skal jobbe videre med prosjektet. Prosjektrapporten kan lastes ned under.

Rapporten vil bli et underlag for politiske og administrative beslutninger for trafikk og nullutslippsløsninger på verdensarvfjorden. Den vil også være nyttig for planleggingen av trafikken på land og til sjøs i regionen.

Relevante lenker