Klimasats-prosjekt

Biogass i Engerdal

Fylke: Innlandet
Søker: ENGERDAL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: