Klimasats-prosjekt

Biogass i Engerdal

Prosjektnavn: Biogass i Engerdal
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ENGERDAL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt