Klimasats-prosjekt

Biogassanlegg – Støren Sør

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Jan 0001
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: