Klimasats-prosjekt

Biogassanlegg – Støren Sør

Fylke: Trøndelag
Søker: MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Avlyst
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: