Klimasats-prosjekt

Biogassanlegg – Støren Sør

Prosjektnavn: Biogassanlegg – Støren Sør
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt