Klimasats-prosjekt

Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen del 2

Fylke: Innlandet
Søker: SØR-FRON KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Avlyst
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Kommunene Ringebu, Sør-Fron, og Nord-Fron, sammen med Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap, skulle lage et beslutningsgrunnlag for ett eller flere anlegg for biogass i Midt-Gudbrandsdalen. Dessverre ble prosjektet avlyst.

Mulighetsstudie for biogassanlegg

I 2017 fikk kommunene Klimasats-støtte til å gjennomføre en mulighetsstudie for biogassanlegg. Mulighetsstudien viste at det er potensial for å produsere 2,3 millioner kubikkmeter biogass i året, men at det er flere kriterier som må undersøkes nærmere.

Relevante lenker