Klimasats-prosjekt

Boattraksjon – Kilsund som fortettingslokasjon

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Sep 2021
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Arendal kommune skulle i dette prosjektet gjennomføre en pilotstudie på fortetting med analyse av området Kilsund, medvirkningsprosess og nødvendige endringer i reguleringsplaner. Bakgrunnen for prosjektet er innsigelser til nye bilbaserte boligfelt utenfor tettstedet Kilsund under revisjonen av kommuneplanenes arealdel.

Prosjektet skulle inkludere en fortettingsanalyse, medvirkningsprosess og nødvendige endringer av reguleringsplaner for Kilsund. De to første delene er gjennomført, men ikke endring av reguleringsplaner. Det begrunnes med at Morrow Batteries besluttet å etablere seg og bygge en fabrikk for battericelleproduksjon i Arendal, noe som gjorde at mange planer raskt ble foreldet. Arbeidet som er gjort har likevel stor verdi, ettersom det danner viktig grunnlag for videre regulering og revidering av kommunens arealplan.

Du kan lese mer om medvirkningsprosessen i "Boattraksjon i Kilsund" (se under).

Relevante lenker