Klimasats-prosjekt

Bruk av massivtre i offentlege bygg – kompetanseheving

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 182 400
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stranda kommune har hevet kompetansen på klimatiltak i bygg, da særlig bruk av massivtre. Kommunen har også sett på innovative innkjøp, energiløsninger og gjenbruk av materialer.

Mål om å bygge mer i tre

Gjennom prosjektet har politikerne lært om hvor viktig det er å stille klimakrav i innkjøp. Kommunen har blant annet i klima- og energiplanen satt seg som mål om å bygge mer i tre.

Prosjektet har vært samordnet med et kommunalt byggeprosjekt for en ny, klimavennlig brannstasjon i Geiranger, se lenke under.

Relevante lenker