Klimasats-prosjekt

BYGG i TRE Buskerud

Fylke: Viken (N)
Søker: KONGSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 325 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Bygg, Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble etablert i 2018, og jobber med å øke kompetansen på klimavennlige materialer i større byggeprosjekter.

Relevante lenker