Klimasats-prosjekt

BYGG i TRE Telemark

Prosjektnavn: BYGG i TRE Telemark
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: FYRESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 475 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Nettverk

Nettverket ble startet i 2017, og bidrar til å øke kompetansen på å bruke klimavennlige materialer i større byggeprosjekter.

Relevante lenker