Klimasats-prosjekt

Bygge ned elbilbarrier i Sogn og Fjordane

Fylke: Vestland
Søker: SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Sep 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestland fylkeskommune, tidligere Sogn og Fjordane, ønsker å bryte ned barrierene for elbil. De har jobbet med dette internt i organisasjonen, og eksternt mot kommuner og innbyggere.

Vedtatt strategi for hurtiglading

Fylkeskommunen har gjennomført to kartlegginger, et rådgivningsprosjekt, en tilskuddskonkurranse til hurtigladere, og en administrativ sak om å standardisere nullutslippskjøretøy i avtaler. I 2020 ble en strategi for videre utvikling av hurtigladingstilbudet i Vestland fylke vedtatt, se lenke under.

Koordinering er bedre enn veiledning

Fylkeskommunen har kartlagt behovet for utskifting av egne kjøretøy, og ute i kommunene. Kommuner som ønsket det, fikk også mulighet for veiledning fra Elbilforeningen om blant annet elbiler og ladepunkter.

Tilbudet om veiledning ble lite brukt, og fylkeskommunen tror at de bør ta en mer koordinerende rolle. Ved å kalle inn kommunene til arbeidsmøter, webinarer eller liknende, vil det trolig gi bedre resultater enn å be kommunene ta kontakt med eksterne rådgivere.

Relevante lenker