Klimasats-prosjekt

Case-studie – mobilitet i etablerte boligområder

Prosjektnavn: Case-studie – mobilitet i etablerte boligområder
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging