Klimasats-prosjekt

Case-studie – mobilitet i etablerte boligområder

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Avlyst
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn: