Klimasats-prosjekt

Design av teglfasade for ombruk – Ruseløkka skole

Fylke: Oslo
Søker: UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 370 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: