Klimasats-prosjekt

Design av teglfasade for ombruk – Ruseløkka skole

Prosjektnavn: Design av teglfasade for ombruk – Ruseløkka skole
Fylke: Oslo (N)
Søker: UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 370 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt