Klimasats-prosjekt

Digitaliserte kommunikasjonsløsninger i kommunen

Fylke: Agder
Søker: MANDAL KOMMUNE
Tilskudd: 60 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2019
Type tiltak: IKT/teknologi
Søknad:
Tilsagn: