Klimasats-prosjekt

Edvardsløkka omsorgsboliger

Fylke: Buskerud
Søker: KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Mai 2022
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kommunen har bygget et stort omsorgsbygg med 48 leiligheter og et storkjøkken. Bygget er bygd som et plusshus med massivtre. Beregnet klimagassreduksjon for bruk av massivtre er beregnet til 260 tonn CO2.