Klimasats-prosjekt

Edvardsløkka omsorgsboliger

Prosjektnavn: Edvardsløkka omsorgsboliger
Fylke: Viken (N)
Søker: KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg

Kommunen har bygget et stort omsorgsbygg med 48 leiligheter og et storkjøkken. Bygget er bygd som et plusshus med massivtre. Beregnet klimagassreduksjon for bruk av massivtre er beregnet til 260 tonn CO2.