Klimasats-prosjekt

Eidsvoll Kommune – ladestasjoner 2019

Fylke: Akershus
Søker: EIDSVOLL KOMMUNE
Tilskudd: 124 243
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Eidsvoll kommune har etablert flere nye ladepunkter for bruk av kommunale tjenestebiler.