Klimasats-prosjekt

Eidsvoll Kommune – ladestasjoner 2019

Prosjektnavn: Eidsvoll Kommune – ladestasjoner 2019
Fylke: Viken (N)
Søker: EIDSVOLL KOMMUNE
Tilskudd: 124 243
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Eidsvoll kommune har etablert flere nye ladepunkter for bruk av kommunale tjenestebiler.