Klimasats-prosjekt

Eilert Sundt videregående skole avdeling Farsund

Fylke: Agder
Søker: VEST AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vest Agder fylkeskommune har bygd en ny videregående skole i klimavennlige materialer, blant annet tre, resirkulert stål og lavkarbonbetong. Målet var å kutte klimagassutslippet med minst 30 prosent sammenliknet med et referansebygg. 

I 2018 fikk fylkeskommunen Klimasats-støtte til en mulighetsstudie for klimavennlige løsninger og fastsette klimamål for skolen (se lenke under). 

Resultater og erfaringer fra den nye skolen

Skolen stod ferdig høsten 2021. Klimagassregnskapet viser at utslippene fra materialbruk ble kuttet med 34 prosent sammenliknet med et referansebygg (se klimagassberegninger under).

Følgende klimagassreduserende tiltak knyttet til materialbruk er gjennomført:

  • Bruk av tre: Skolen har utvendig trekledning, i stedet for eksempelvis platekledning. Tre har også erstattet stål i stendere i innervegger, søyler i yttervegger og i takplater.
  • Lavkarbonbetong: Det er brukt lavkarbonbetong klasse A for all plasstøpt betong, i prefabrikkerte betongsøyler og ‐bjelker, og i hulldekker.
  • Andre klimavennlige materialer: Skolen har industriparkett i stedet for vinylbelegg. Fibergips (Fermacell) i stedet for dobbelt lag standardgips. Det ble også satt krav om høy resirkuleringsandel på konstruksjonsstål.
  • Solceller: Skolen har bygningsintegrerte solceller med skiferlignende utseende for å ivareta estetiske krav fra konservator.

I tillegg har byggoppvarming og ‐tørking i forbindelse med byggearbeidene i all hovedsak vært fossilfri. Høy energistandard vil også gi lavere energiutgifter ved drift av bygningene.

Relevante lenker