Klimasats-prosjekt

Elbåtlader og elmotor for båt i Marker kommune

Fylke: Østfold
Søker: MARKER KOMMUNE
Tilskudd: 360 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Apr 2021
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Marker kommune skulle kjøpe elmotorer og tilhørende ladepunkter til to driftsbåter i Haldenvassdraget. Det skulle også legges til rette for at innbyggerne kunne lade sine elbåter. En vesentlig del av prosjektet var å kartlegge ulike motorer og ladepunkter. 

For høye kostnader

Prosjektet ble avsluttet da kartleggingen viste at kostnadsnivået for motor, batteri og ombygging ble for høyt. Kommunen har også vurdert at eget drivstofforbruk til båter er relativt lavt. På bakgrunn av dette besluttet kommunen at det ikke var riktig å gjennomføre denne investeringen nå.